Vzduchotechnika a Rekuperace

Od dodávky a montáže až po revize a opravy Vzduchotechnického a Rekuperačního zařízení.

Jsme schopní dodat jakékoli rekuperační nebo vzduchotechnické zařízení dle vašeho projektu.

PRINCIP REKUPERACE

  1. Vzduch je příváděn z venkovního prostředí přes filtr do křížového výměníku tepla nacházejícího se uvnitř rekuperátoru.
  2. Znečištěný teplý vzduch z místnosti je rovněž přiváděn přes filtr do křížového výměníku tepla, kde zahřívá venkovní vzduch aniž by jej kontaminoval něčistotami.
  3. Ochlazený znečištěný vzduch je odváděn ven mimo místnost.
  4. Čistý a ohřátý vzduch je usměrněn prostřednictvím ventilačních kanálků do místnosti.
  5. V rekuperátoru dochází k jevu výměny tepelné energie mezi bezkontaktně se křižujícími proudy vzduchu : znečištěného teplého a svěžího studeného. Tímto způsobem dochází k ohřátí venkovního vzduchu s efektem využití značné části tepelné energie využité již dříve k ohřátí Vašeho obydlí. Tímto způsobem zpětně získáme až 85% tepla.